Murapol Aktualności Budynek nr 1 - Murapol Osiedle Akademickie - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynek nr 1 - Murapol Osiedle Akademickie - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 10 maja 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Osiedle Akademickie”, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego mającego nr projektowy 1, o pięciu kondygnacjach nadziemnych z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Akademickiej w Bydgoszczy na działce nr 2/6 (obręb 251), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00248213/3; z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close