Strona główna Spółki współadministrujące

Lista spółek współadministrujących danymi osobowymi:

Murapol S.A., z siedzibą w Bielsku -Białej (43-300), ul. Dworkowej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000275523,

Murapol Real Estate S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Dworkowej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000030723,

Murapol Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Dworkowej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000631020,

Murapol Venture Partner S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Dworkowej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000349105,

MyMurapol Spółka z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Dworkowej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000370635,

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close