Strona główna Polityka prywatności UA

Політика конфіденційності

I. Загальна інформація
 

1. Ця Політика конфіденційності (надалі: «Політика») визначає правила обробки персональних даних користувачів сервісів (надалі: «Користувачі»), які працюють за наступними адресами:

1.1 https://www.murapol.pl;

1.2 https://www.murapolre.pl;

1.3 https://my.murapol.pl;

1.4 https://crossbud.murapol.pl;

- надалі також кожен окремо як «Сервіс» та інші категорії осіб, зазначені в цій Політиці компаніями групи капіталу Murapol (повний перелік осіб, що входять до групи, доступний за адресою: https://murapol.pl/tabela-rodo надалі кожен окремо як «Адміністратор».

 

 II. Інформація про обробку персональних даних
 

Хто і з якою метою обробляє персональні дані?

1. Адміністратором ваших персональних даних є одна з компаній  групи капіталу Murapol (повний перелік суб'єктів, що входять до групи, доступний за адресою: https://murapol.pl/tabela-rodo що є постачальником послуг Сервісу або обробляє персональні дані з інших причин у наступному обсязі:

 

АДМІНІСТРАТОР

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ

Murapol S.A.  з головним офісом у Бельсько-Бяла (43-300) за адресою вул. Dworkowa 4, зареєстрована в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру Окружним судом в м. Бельсько-Бяла, VIII Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000275523, REGON: 072695687, NIP: 5471932616

§  Виконання договору про надання електронних послуг через інтернет-сервіс за адресою https://www.murapol.pl/ на основі ст. 6 абз. 1 літ. b) Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), надалі іменований: «РЗПД»:

§   аналітичні та статистичні цілі, спрямовані на покращення функціональних можливостей та послуг, що надаються через Сервіс, забезпечення ефективного функціонування Сервісу та пояснення обставин несанкціонованого використання Сервісу , які є результатом законно обґрунтованих інтересів Адміністратора, відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

§  цілі, пов’язані з випуском облігацій Адміністратора відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. б) РЗПД

Murapol Real Estate S.A. з головним офісом у Бельсько-Бяла (43-300) за адресою вул. Dworkowa 4, зареєстрована в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру Окружним судом в м. Бельсько-Бяла, VIII Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000030723, REGON: 350757002, NIP: 6771007078

§  виконання договору про надання електронних послуг через інтернет-сервіс за адресою: https://www.murapolre.pl/ на основі ст. 6 абз. 1 літ. b) РЗПД;

§   аналітичні та статистичні цілі, спрямовані на покращення функціональних можливостей та послуг, що надаються через Сервіс, забезпечення ефективного функціонування Сервісу та пояснення обставин несанкціонованого використання Сервісу , які є результатом законно обґрунтованих інтересів Адміністратора, відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

§  цілі відповіді на запитання, поставлене через контактну форму за адресою https://www.murapolre.pl/kontakt і забезпечення зв’язку з вами внаслідок законно обґрунтованих інтересів, які переслідує Адміністратор на основі ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

MyMurapol Sp. z o.o. з головним офісом у Бельсько-Бяла (43-300) за адресою вул.Dworkowa 4,  зареєстрована в Реєстрі

підприємців Національного судового реєстру Окружним судом в м. Бельсько-Бяла, VIII Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000370635, REGON: 241781309, NIP: 5472128336

§  виконання договору про надання електронних послуг через інтернет-сервіс за адресою: https://my.murapol.pl/ на основі ст. 6 абз. 1 літ. b) РЗПД;

§   аналітичні та статистичні цілі, спрямовані на покращення функціональних можливостей та послуг, що надаються через Сервіс, забезпечення ефективного функціонування Сервісу та пояснення обставин несанкціонованого використання Сервісу , які є результатом законно обґрунтованих інтересів Адміністратора, відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

§  цілі організації конкурсів, що випливають із законодавчо обґрунтованих інтересів, які переслідує Адміністратор відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД, виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, зокрема, що випливають із положень податкового законодавства, включаючи виконання обов’язку сплати податку на доходи фізичних осіб з призу відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. c)  РЗПД та визначення або розгляд можливих позовів або захист від таких позовів Адміністратором відповідно до ст. 6  абз. 1 літ. f) РЗПД;

Cross Bud S.A., з головним офісом у Бельсько-Бяла (43-300) за адресою вул.Dworkowa 4,  зареєстрована в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру Окружним судом в м. Бельсько-Бяла,

§   аналітичні та статистичні цілі, спрямовані на покращення використовуваних функціональних можливостей та послуг, що надаються через Сервіс, VIII Комерційний відділ, під номером KRS: 0000751068, NIP: 5472150465, REGON: 243558700, https://crossbud.murapol.pl/ забезпечення ефективного функціонування Сервісу та роз’яснення обставин несанкціонованого використання Сервісу, що є результатом законних інтересів Адміністратора, відповідно до ст. 6  абз. 1 літ. f) РЗПД;

§  прямий маркетинг продуктів і послуг Адміністратора - на основі законного інтересу Адміністратора - ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

Якщо Ви є фізичною особою-підприємцем, яка уклала договір з Адміністратором або щодо Вас були вчинені дії до укладення договору за Вашим зверненням, Адміністратором Ваших персональних даних є компанія з групи капіталу Murapol,  що є стороною договору, укладеного з вами, або яка вжила заходів проти вас до укладення договору на вашу вимогу.

§  необхідність виконання договору, укладеного Вами з Адміністратором, або вчинення дій на Вашу вимогу, до укладення договору відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. b) РЗПД;

§  необхідність виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, зокрема тих, що випливають із податкового законодавства та правил бухгалтерського обліку відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. c) РЗПД;

§  цілі, що випливають із законно обґрунтованих інтересів, які переслідує Адміністратор, зокрема забезпечення контакту з вами перед укладенням договору та протягом терміну дії договору, а також визначення, розслідування чи захист від можливих позовів відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

Якщо Ви є особою, уповноваженою на представництво, контактною особою або іншою особою суб’єкта, який уклав договір

з Адміністратором, або іншою особою, яка бере участь у виконанні договору з Адміністратором,

Адміністратором Ваших персональних даних є компанія з групи капіталу  Murapol, яка є стороною договору, укладеного з вищезазначеним суб’єктом.

§  цілі, що випливають із законно обґрунтованих інтересів, які переслідує Адміністратор, зокрема забезпечення контакту з особою, яка є стороною договору, укладеного з Адміністратором, перевірка того, чи особа, яка звертається до Адміністратора, уповноважена вчиняти дії від імені цієї особи, правильне виконання договору, укладеного з Адміністратором, і визначення, розслідування або захист від можливих позовів відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

§  необхідність виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, зокрема тих, що випливають із податкового законодавства та правил бухгалтерського обліку відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. c) РЗПД;

Якщо ви берете участь у процесі набору на посаду в ГК Murapol у зв’язку з представленими пропозиціями про роботу, Адміністратором персональних даних є компанія, яка проводить процес набору.§ Необхідність здійснення процесу найму на основі добровільної згоди (ст. 6 абз. 1 літ.a) РЗПД) і в межах, зазначених у ст. 22(1) Кодексу законів про працю на підставі юридичних обов’язків адміністратора ст. 6 абз. 1 літ. c) РЗПД)
Якщо ви подаєте будь-які претензії та якщо ви є адресатом претензій компанії; якщо ви є стороною в судовому чи адміністративному процесі за участю компанії або у випадку контактів з компанією з інших питань, розпорядником ваших персональних даних є відповідна компанія групи капіталу Murapol, якої стосується справа.

§  цілі, що випливають із законно обґрунтованих інтересів, які переслідує Адміністратор, зокрема визначення, розслідування або захист від можливих претензій, відповіді на запитання, контакти з інших питань відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

§  необхідність виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, зокрема тих, що випливають із податкового законодавства та правил бухгалтерського обліку відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. c) РЗПД;

Якщо ви подаєте будь-які претензії та якщо ви є адресатом претензій компанії; якщо ви є стороною в судовому чи адміністративному процесі за участю компанії або у випадку контактів з компанією з інших питань, розпорядником ваших персональних даних є відповідна компанія групи капіталу Murapol, якої стосується справа.§  цілі, що випливають із законно обґрунтованих інтересів, які переслідує Адміністратор, зокрема визначення, розслідування або захист від можливих претензій, відповіді на запитання, контакти з інших питань відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД;

 

Як ви можете зв’язатися з нами з питань захисту персональних даних?

1. З питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, ви можете зв’язатися з нами в електронному вигляді за адресою: rodo@murapol.pl.

2. У компаніях групи капіталу Murapol призначено інспектора із захисту даних, з яким можна звертатися за адресою: iod@murapol.pl.
 

Кому будуть передані персональні дані?

3. Одержувачами ваших персональних даних можуть бути - лише у випадках, коли це необхідно та в необхідному обсязі - суб'єкти, які співпрацюють з Адміністратором у сфері послуг, що надаються Адміністратору, та підтримують поточні бізнес-процеси Адміністратора, зокрема суб'єкти, що надають ІТ, Кадрові та маркетингові послуги, юридичні, кур'єрські, агентства, ріелторські офіси та посередники, архітектурні бюро, банки, що кредитують клієнтів Адміністратора, фінансові посередники та спілки групи капіталу Murapol  (повний перелік суб'єктів, що входять до групи доступний в: https://murapol.pl/tabela-rodo

4. Персональні дані не будуть передані третім країнам або міжнародним організаціям
 

Як довго ми будемо обробляти персональні дані?

5. Якщо обробка даних ґрунтується на вашій добровільно наданій згоді, ваші персональні дані зберігатимуться до тих пір, поки ви не відкличете свою згоду на обробку персональних даних для конкретних, явних і юридично обґрунтованих цілей. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який момент. Відкликати згоду на обробку даних можна, звернувшись до нас за адресою: rodo@murapol.pl. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

6. Якщо обробка даних необхідна для виконання договору, стороною якого ви є, або для вчинення дій за вашим запитом до укладення договору, ваші персональні дані оброблятимуться протягом терміну дії договору, а після цього періоду – протягом терміну позовної давності вимог, що випливають із загальноприйнятих правових положень.

7. Якщо обробка даних відбувається для цілей, необхідних для організації конкурсу, ваші персональні дані оброблятимуться протягом усього конкурсу, а у разі присудження призу – протягом періоду, що випливає з положень податкового законодавства у зв’язку з обов’язок сплати ПДФО з нагороди.

8. Якщо обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, ваші персональні дані оброблятимуться протягом періоду часу, який випливає із загальноприйнятих правових положень.

9. Якщо обробка необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує Адміністратор або третя сторона, ваші персональні дані оброблятимуться протягом періоду, не довшого, ніж це необхідно для цілей, для яких дані обробляються, або доки не буде подано заперечення щодо обробки персональних даних у рамках обробки персональних даних для цих цілей, з причин, пов’язаних з вашою конкретною ситуацією, якщо Адміністратор не доведе наявність дійсних законодавчо обґрунтованих підстав для обробки, що переважають ваші інтереси, права та свободи, або підстав для встановлення , подання або захист позовів.

10. Якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, ваші персональні дані оброблятимуться, доки ви не заперечуєте проти обробки персональних даних для цілей такого маркетингу, включаючи профілювання, у тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.

11. У разі обробки даних для цілей набору на роботу, дані оброблятимуться протягом усього періоду набору, а якщо було надано згоду на участь у подальшому найманні, протягом додаткового періоду в 2 роки.
 

Чи обов'язкове надання персональних даних?

12. Якщо персональні дані обробляються на підставі згоди суб’єкта даних, надання персональних даних є добровільним. Ненадання даних призведе до неможливості надання послуги, якщо згода є умовою надання цієї послуги.

13. Якщо персональні дані обробляються для цілей, необхідних для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для виконання дій за запитом суб’єкта даних до укладення договору, надання персональних даних є добровільним, але необхідним для укладення договору з Адміністратором.

14. Якщо обробка персональних даних необхідна для виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора, надання персональних даних є вимогою закону.

15. Якщо персональні дані обробляються для цілей, що випливають із законних інтересів адміністратора або третьої сторони, надання персональних даних є добровільним, але необхідним для досягнення цих цілей.
 

Які права ви маєте у зв’язку з обробкою персональних даних?

16. Ви маєте право:

16.1 Доступу до ваших персональних даних, включаючи право отримати підтвердження, чи обробляються ваші персональні дані, і, якщо так, право на доступ до них, інформацію, зазначену в розділі III, пункт 8 Політики, і отримати копію персональних даних, що обробляються,

16.2 Виправлення персональних даних, включаючи право вимагати від Адміністратора негайного виправлення будь-яких персональних даних, що стосуються його, які є неправильними

16.3 Видалення персональних даних:

16.3.1  Право на видалення своїх персональних даних належить, якщо:

 • i. особисті дані більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені;
 • ii. суб'єкт даних відкликав згоду, на якій ґрунтується обробка, відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. a) РЗПД або ст. 9 абз. 2 літ. A) РЗПД, і немає іншої правової основи для обробки;
 • iii. суб'єкт даних заперечив проти обробки його персональних даних на підставі ст. 6 абз. 1 літ. e) або f) РЗПД, включаючи профілювання відповідно до цих положень, і немає переважних законних підстав для обробки або суб’єкт даних заперечує проти обробки його чи її персональних даних для цілей прямого маркетингу,
 • iv. персональні дані оброблялися неправомірно;
 • v. особисті дані мають бути видалені з метою дотримання юридичних зобов’язань, яким підлягає Адміністратор;
 • vi. персональні дані були зібрані у зв’язку з наданням послуг інформаційного суспільства, які пропонуються безпосередньо дитині.

16.3.2  Право на видалення даних не застосовується, якщо необхідна обробка для:

 • i. здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації;
 • ii.  дотримання юридичного зобов’язання, що вимагає обробки, якому підлягає Адміністратор, або для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах або в рамках виконання офіційних повноважень, наданих Адміністратору;
 • iii. для цілей архівування в суспільних інтересах, для наукових чи історичних дослідницьких цілей або для статистичних цілей відповідно до ст. 89 абз.1 РЗПД, якщо є ймовірність, що право, згадане в абз.1, перешкоджатиме або серйозно перешкоджатиме досягненню цілей такої обробки;
 • iv. для встановлення, подання або захисту позовів.

16.4 Обмеження обробки персональних даних, якщо:

 • i. суб'єкт даних ставить під сумнів точність персональних даних - протягом періоду, який дозволяє Адміністратору перевірити точність даних;
 • ii. обробка є незаконною, а суб’єкт даних заперечує проти видалення персональних даних і вимагає натомість обмеження їх використання;
 • iii. Адміністратору більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вони потрібні суб’єкту даних для встановлення, подання чи захисту позовів;
 • iv. суб'єкт даних заперечив проти обробки його персональних даних на підставі ст. 6 абз. 1 літ. e) або f) РЗПД, включаючи профілювання на основі цих положень - доки не буде визначено, чи юридично обґрунтовані підстави з боку Адміністратора мають перевагу над підставами для заперечення суб'єкта даних.

16.5 Передача даних, включаючи право отримувати дані та надсилати їх іншому Адміністратору або вимагати, якщо це технічно можливо, надіслати ці дані безпосередньо іншому Адміністратору - в рамках обробки даних на основі вашої згоди та для цілей, необхідних для виконання договору і автоматизованої обробки даних;

16.6 Заперечення проти обробки персональних даних у межах:

 • i. обробки даних для цілей, що випливають із законних інтересів, які переслідує Адміністратор відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. f) РЗПД, якщо Адміністратор не продемонструє існування дійсних законодавчо обґрунтованих підстав для обробки, що переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, подання чи захисту претензій;
 • ii. обробки даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання.

16.7 Подання скарги до контролюючого органу у сфері захисту персональних даних - Голови Управління захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що обробка даних суперечить законодавству.
 

II. Процедура реалізації прав осіб, яких стосуються персональні дані
 

1. Кожна фізична особа (далі – Заявник) має право звернутися до Адміністратора для реалізації прав, зазначених у розділі ІІІ п. 11 Політики.

2. Зазначені вище запити будуть реалізовані Адміністратором з урахуванням положень РЗПД. Вищезазначене означає, що у випадках, перерахованих у положеннях РЗПД, права, зазначені в розділі III, п. 11 Політики, можуть бути недоступні для особи, якої стосуються персональні дані, або запит буде оброблено за плату, призначену для покриття витрат на його реалізацію.

3. Заявку необхідно подати, написавши на адресу rodo@murapol.plі вказавши, якої компанії з групи капіталу Murapol  (повний перелік суб’єктів, що входять до групи, доступний за адресою:https://murapol.pl/tabela-rodo  ця заявка стосується).

4. Якщо Адміністратор не обробляє персональні дані Заявника (за винятком обробки персональних даних для цілей самої заявки), Заявник буде поінформований про це, а дані Заявника, отримані в результаті подання заявки, будуть негайно видалені.

5. Одразу після отримання заяви Адміністратор повідомляє про цей факт Заявника та вносить відомості про заяву до діловодства, яке веде.

6. Адміністратор уповноважений перевіряти особистість Заявника. Нездатність ефективно перевірити особу Заявника з причин, за які Заявник несе відповідальність, може означати, що Адміністратор не реалізує подану заявку, про що Заявник буде негайно проінформований.

7. Адміністратор надає Заявнику відповідь на звернення не пізніше 3 (трьох) тижнів з дня його отримання. В об’єктивно складних випадках (тобто тих, що вимагають великої кількості роботи з боку Адміністратора), вищевказаний термін може бути продовжено до 2 (двох) місяців, про що Заявник буде негайно повідомлений.

8. У рамках реалізації права на доступ до даних Заявнику надаються його/її дані, що підлягають обробці, в обсязі, зазначеному в запиті, а також наступна інформація:

8.1 мета обробки;

8.2 категорії персональних даних, що підлягають обробці;

8.3 інформація про одержувачів або категорії одержувачів, яким персональні дані були або будуть розкриті, зокрема одержувачів у третіх країнах або міжнародних організаціях;

8.4 за можливості, запланований термін зберігання персональних даних, а якщо це неможливо, спосіб визначення цього періоду;

8.5 інформація про автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання, та відповідна інформація про принципи прийняття таких рішень, а також про важливість та очікувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних;

8.6 про право вимагати від Адміністратора виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних і заперечувати проти такої обробки (якщо таке право існує);

8.7 якщо персональні дані не були зібрані від суб’єкта даних, будь-яка доступна інформація про їх джерело;

8.8  право подати скаргу до контролюючого органу.

9. У разі реалізації права на доступ до даних та права на їх передачу до відповіді, наданої Заявнику, додається копія його персональних даних у загальновідомих та доступних машинозчитуваних форматах.

10. Будь-які скарги, пов’язані із здійсненням цієї процедури, просимо надсилати в письмовій формі за адресою: вул. Dworkowa 4, 43-300 Більсько-Бяла або в електронній формі на адресу: rodo@murapol.pl.

11. Скарга розглядається невідкладно, але не пізніше 7 (прописом: семи) днів з дня її надходження, про що невідкладно повідомляється Заявник. Про надходження скарги Заявник також повідомляється . Інформація про скаргу вноситься до протоколу, який веде Інспектор із захисту даних.
 

III. Прямий маркетинг
 

1. Прямий маркетинг компаніями групи капіталу  Murapol може здійснюватися шляхом надсилання комерційної інформації засобами електронного зв’язку, зокрема електронною поштою та телефоном.

2. Спілки групи капіталу Murapol можуть надсилати вам інформацію про свої продукти та послуги на підставі законного інтересу прямого маркетингу адміністратора або третьої сторони, або в обґрунтованих випадках також на підставі добровільної згоди на обробку персональних даних для маркетингових цілей. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який момент.

3. Для надсилання електронними засобами зв’язку інформації про товари та послуги групи капіталу Murapol  потрібна згода на надсилання комерційної інформації засобами електронного зв’язку, зокрема електронною поштою, з використанням кінцевих телекомунікаційних пристроїв та надання адреси електронної пошти.

4. Надання інформації про товари та послуги групи капіталу Murapol через телефонний зв’язок вимагає вашої згоди на використання телекомунікаційного кінцевого обладнання для цілей прямого маркетингу та надання вашого номера телефону.

5. Якщо ви більше не бажаєте отримувати інформацію про продукти та послуги компаній з групи капіталу Murapol, ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних даних у маркетингових цілях або заперечити обробку персональних даних у цілях прямого маркетингу, включаючи профілювання, в межах, в яких обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.
 

IV. Файли cookie та системні журнали
 

1. Коли Користувач підключається до Сервісу, інформація про номер (включаючи IP) і тип кінцевого пристрою Користувача, з якого Користувач підключається до Сервісу, з’являється в системних журналах Сервісу. Адміністратор, який є постачальником послуг  Сервісу, також оброблятиме відповідно до чинного законодавства дані щодо номера (включаючи IP) та типу кінцевого пристрою Користувача, а також час підключення вищезазначених людей, які користуються Сервісом, та інші оперативні дані щодо діяльності Користувача. Ці дані обробляються, зокрема, для технічних цілей і для збору загальної статистичної інформації.

2. Сервіс може використовувати файли cookie (тобто невеликі текстові файли, що надсилаються на пристрій Користувача, ідентифікуючи його таким чином, щоб спростити або скасувати дану операцію) для збору інформації, пов’язаної з використанням Сервісу Користувачем. Файли cookie дозволяють, зокрема, підтримувати сеанс Користувача та адаптувати роботу веб-сайтів до уподобань Користувача. Сервісу для задоволення потреб Користувача, створюючи статистику перегляду підсторінок Сервісу.

3. На Сервісі використовуються наступні типи файлів cookie:

3.1 Необхідні файли cookie - вони допомагають покращити послуги та підвищити комфорт використання Сервісу та використовуються, зокрема, для налаштування Сервісу .

3.2 Аналітичні файли cookie - збирають інформацію про те, як користувачі використовують Сервіс. Цей тип файлів cookie не збирає інформацію, яка ідентифікує фізичну особу, але може збирати IP-адресу пристрою Користувача. Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, використовується для вдосконалення Веб-сайту, адаптації роботи Сервісу до вподобань Користувача та створення статистики щодо використання Сервісу.

3.3 Рекламні файли cookie – вони дозволяють відображати рекламу, яка відповідає вподобанням Користувача.

Види cookies за походженням

3.4 Власні файли cookie (first party cookies) – установлюються веб-серверами Сервісу.

3.5 Сторонні файли cookie  (third-party cookies) - встановлюються веб-серверами веб-сайтів, відмінних від Сервісу.

Типи файлів cookie в залежності від часу їх розміщення на пристрої Користувача

3.6 Сеансові файли cookie  (session cookies) – вони зберігаються на пристрої Користувача та залишаються там до кінця сеансу браузера. Потім збережена інформація назавжди видаляється з пам’яті пристрою. Механізм сеансових файлів cookie не дозволяє завантажувати будь-які особисті дані або будь-яку конфіденційну інформацію з пристрою Користувача.

3.7 Постійні файли cookie (persistent cookies) – вони зберігаються на пристрої Користувача та залишаються там, доки не будуть видалені. Завершення певного сеансу браузера або вимкнення пристрою не видаляє їх із пристрою Користувача. Механізм постійного файлу cookie не дозволяє завантажувати будь-які персональні дані або будь-яку конфіденційну інформацію з пристрою Користувача.

4. Цілі збереження файлів cookie на пристрої Користувача та обсяг зібраної інформації про Користувача:
 

 

НАЗВА COOKIES

 

 

МЕТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 

 

ЗІБРАНА ІНФОРМАЦІЯ

Smuuid

Файли cookie для анонімного відстеження відвідувань. Він призначається кожному відвідувачу сайтуУнікальний ідентифікатор - сам файл cookie не містить жодної інформації, що дозволяє ідентифікувати контакт і дізнатися, наприклад, особисті дані особи, яка заходить на веб-сайт - підключення до картки контакту відбувається лише всередині SALESmanago.

Smclient

Ідентифікаційні файли cookie, призначені ідентифікованим контактам, які контролюютьсяСам файл cookie не містить жодної інформації, яка дозволяє ідентифікувати контакт і дізнатися, наприклад, особисті дані особи, яка заходить на веб-сайт - підключення до картки контакту відбувається лише всередині SALESmanago.

smform

Файли cookie, що підтримують контактні форми та спливаючі вікнаІнформація про поведінку форм і спливаючих вікон - кількість відвідувань, мітка часу останнього відвідування, інформація про те, чи було спливаюче вікно закрите/згорнуте

smg

Файл cookie, який ідентифікує користувачаВипадковий ідентифікатор у форматі UUID

smvr

Файли cookie, що зберігають інформацію про відвідування (у кодуванні base64)Значення, закодовані base64

smwp

Інформація про форму згоди WebPushЗначення True/false

Smuuid

Файл cookie ідентифікації користувача – глобальний ідентифікатор у всій системіВипадковий ідентифікатор у форматі UUID

Smclient

Файл cookie, який зберігає інформацію про те, чи збережено ідентифікатор у SALESmanago(deprecated)Значення True/false

smform

Файл cookie, який зберігає інформацію про обмеження перегляду спливаючих віконSM:X|, де після X вставляється число


1. Користувач може будь-коли змінити налаштування файлів cookie. Для цього вам потрібно змінити налаштування веб-браузера щодо файлів cookie. Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема з метою блокування автоматичної обробки файли cookie в налаштуваннях вашого веб-браузера або інформування про розміщення щоразу в пристрої Користувача. Детальну інформацію про можливості та методи зміни налаштувань файлів cookie в найпопулярніших веб-браузерах можна отримати за адресою:

1.1 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

1.2 Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;

1.3 Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

1.4 Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;

1.5 Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
 

II. Web Push Повідомлення 
 

1. За згодою Користувача Сервіс може надсилати Користувачеві веб-повідомлення Push. Web Push-повідомлення – це повідомлення, які надсилаються через веб-браузер і містять маркетингову інформацію, спеціальні пропозиції, запрошення на дні відкритих дверей та інформацію про нові інвестиції. Повідомлення можуть надсилатися користувачам усіх типів браузерів.

2. Повідомлення надсилаються лише за умови добровільної згоди Користувача на їх отримання. Згода на отримання сповіщень виражається натисканням відповідної кнопки на Веб-сайті (наприклад, Так / Я хочу / Я згоден тощо), виражаючи готовність отримувати сповіщення, запропоновані Адміністратором. Згода на отримання повідомлень може бути відкликана в будь-який час шляхом зміни налаштувань веб-браузера Користувача.

3. Повідомлення – це інформація, яка відображається на частині екрана браузера та містить повідомлення, адресоване Користувачеві. Натиснувши на повідомлення, користувач перейде на сторінку з додатковою інформацією. Повідомлення також надсилатимуться, якщо Сервіс не відкрито у браузері.

4. У зв'язку з відправкою повідомлень Адміністратор не обробляє персональні дані Користувача. Користувачі ідентифікуються виключно на основі інформації, що зберігається їхніми веб-браузерами, до якої Адміністратор не має доступу.
 

III. Прикінцеві положення
 

1. Адміністратор, який є постачальником послуг Сервісу, докладе всіх зусиль для забезпечення високого рівня безпеки Користувачів під час використання Сервісу. Про будь-які події, що впливають на безпеку передачі інформації, слід повідомляти за наступною адресою: rodo@murapol.pl.

2. Адміністратор, який є постачальником послуг Сервісу, залишає за собою право розкривати вибрану інформацію про Користувача компетентним органам або третім особам, які запитують таку інформацію, на відповідній правовій основі та відповідно до положень чинного законодавства.

3. За винятком випадків, зазначених у цій Політиці, персональні дані не будуть розголошені третім особам або органам без згоди особи, якої вони стосуються.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close