Strona główna Regulamin świadczenia usług UA

РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ТОВАРИСТВОМ ГК «MURAPOL»

 

I. Визначення
 

 1.1. Закон про надання електронних послуг – Закон від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Законодавчий вісник від 2017 року п. 1219 у.т. з пізн.зм.).

1.2. Регламент- цей регламент надання електронних послуг, який є регламентом, зазначеним у ст. 8 абз. 1 пкт. 1) Закону про надання електронних послуг..

1.3. Послуга – послуга, що надається в електронному вигляді в розумінні ст. 2 пкт. 4 Закону про надання Постачальником електронних послуг через Сервіс.

1.4. Постачальник послуг – постачальник послуг у розумінні ст. 2 пкт. 6 Закону про надання електронних послуг:

 • i. Murapol S.A. з головним офісом в Бельсько-Бяла (43-300) ul. Dworkowa 4, вписана в реєстрі підприємців, який веде Окружний суд у м. Бельсько-Бяла, VIII господарський відділ Національного судового реєстру під номером  KRS: 0000275523, REGON: 072695687, NIP: 5471932616, яка надає Послуги через сервіс https://www.murapol.pl/
 • ii. Murapol Real Estate S.A. з головним офісом в Бельсько-Бяла (34-300) ul. Dworkowa 4, вписана в реєстрі підприємців, який веде Окружний суд у м. Бельсько-Бяла, VIII господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000030723, REGON: 350757002, NIP: 6771007078, яка надає Послуги через сервіс https://www.murapolre.pl/.
 • iii. MyMurapol Sp. z o.o. з головним офісом в Бельсько-Бяла (34-300) ul. Dworkowa 4, вписана в реєстрі підприємців, який веде Окружний суд у м. Бельсько-Бяла, VIII господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000370635, REGON: 241781309, NIP: 5472128336, яка надає Послуги через сервіс https://my.murapol.pl/;

 1.5. Сервіс – один із веб-сайтів, доступних на:

             i. https://www.murapol.pl
             ii. https://www.murapolre.pl
             iii. https://my.murapol.pl

через який Постачальник послуг, зазначений у пункті 1.4. надає Послуги на підставі Регламенту.

1.6. Користувач – будь-яка фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка використовує Сервіс у будь-який спосіб.

1.7. Договір – договір, укладений між Постачальником і Користувачем на підставі Регламенту, предметом якого є надання Послуг.

1.8. Зона клієнта – набір Послуг і функцій, доступних через Обліковий запис користувача, доступний після Реєстрації та кожного Входу в систему.

1.9. Обліковий запис – індивідуальний обліковий запис користувача, що забезпечує доступ до зони клієнта.

1.10. Реєстрація – одноразова дія, яка полягає у створенні Користувачем облікового запису в Зоні клієнта, що виконується за допомогою реєстраційної форми, наданої Постачальником послуг в сервісі https://www.murapol.pl/.

1.11. Вхід у систему– аутентифікація Користувача в Зоні клієнта шляхом введення адреси електронної пошти та Паролю, вказаних під час Реєстрації.

1.12. Пароль– послідовність буквено-цифрових символів, відома лише Користувачеві, необхідна для входу Користувача в його обліковий запис у Зоні клієнта.

1.13. Споживач – фізична особа, яка укладає з Постачальником послуг правочин, який безпосередньо не пов’язаний з її господарською або професійною діяльністю.
 

II. Загальні положення
 

2.1. Предмет Регламенту. Регламент визначає правила надання Послуг Постачальником послуг через Сервіс.

2.2. Ознайомлення з Регламентом та прийняття положень. Користувач повинен ознайомитися з Регламентом перед використанням Послуг, зазначених у Регламенті. Використовуючи Сервіс у будь-який спосіб, Користувач заявляє, що він ознайомився з Регламентом, приймає його положення та зобов’язується їх дотримуватися.
 

       III. Вид і обсяг послуг, що надаються
 

3.1. Послуги, що надаються через сервіс https://www.murapol.pl/. Murapol S.A. надає:

 • i. Послугу інтерактивної форми, що дозволяє створити обліковий запис користувача в Зоні клієнта;
 • ii. Послугу інтерактивної форми „ Запитати про квартиру ” , що дозволяє замовити пропозицію, забронювати пропозицію та зв’язатися з нами щодо пропозиції;
 • iii. Послугу інтерактивної форми „ Зателефонуйте мені зараз ” , що надає можливість замовлення телефонного зв'язку;
 • iv. Послугу інтерактивної форми , що надає можливість участі в конкурсі „ Програма 5000”;
 • v. Послугу інтерактивної форми „Кредити” , що надає  можливість замовити контакт щодо пропозиції кредиту.;
 • vi. Послугу інтерактивної форми „ Купимо землю ” , що надає  надсилання пропозиції щодо землі;
 • vii. Послугу інтерактивної форми „ Будуйте з нами ”,  що надає   можливість надсилання пропозицій субпідрядників.

3.2. Послуги, що надаються через сервіс https://www.murapolre.pl/Murapol Real Estate S.A. надає послугу інтерактивної контактної форми.

3.3. Послуги, що надаються через сервіс https://my.murapol.pl/. MyMurapol Sp. z o.o. надає:

 • i. послугу підписки на інформаційну розсилку;
 • ii.  послугу інтерактивної форми, що дозволяє замовити кредитну пропозицію.
   

       IV. Реєстрація в Зоні клієнта
 

4.1. Дії, необхідні для завершення Реєстрації. Під час Реєстрації в Зоні клієнта Користувач здійснює такі дії:

 • i. заповнює форму, доступну на https://www.murapol.pl/strefa-klienta/rejestracja вказавши адресу електронної пошти, пароль, ім’я, прізвище та номер телефону;
 • ii. Користувач підтверджує те, що він ознайомився з Регламентом та приймає його положення;
 • iii. підтверджує реєстрацію, натиснувши посилання, надіслане на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації, або скопіювавши та вставивши його в рядок URL-адреси браузера

4.2. Додаткові згоди Користувача. За бажанням під час Реєстрації Користувач може висловити добровільну згоду на:

 • i. обробка персональних даних для цілей маркетингу продуктів і послуг Murapol S.A. та - у разі добровільної згоди на передачу даних - інші суб’єкти групи капіталу Murapol;
 • ii. надсилання комерційної інформації засобами електронного зв’язку Murapol S.A. та - у разі добровільної згоди на передачу даних - іншими суб'єктами групи капіталу Murapol ;
 • iii. використання телекомунікаційного кінцевого обладнання для цілей прямого маркетингу Murapol S.A. та - у разі добровільної згоди на передачу даних - іншими суб'єктами групи капіталу Murapol;
 • iv. надання персональних даних іншим суб’єктам групи капіталу Murapol з метою маркетингу продукції та послуг цих суб’єктів.

4.3. Момент укладення Договору.  Договір між Постачальником послуг і Користувачем укладається після підтвердження Реєстрації в порядку, зазначеному в пункті 4.1. (iii).

4.4. Доступ до Зони клієнта. Після успішної Реєстрації Користувач отримує доступ до Облікового запису в Зоні клієнта, який кожного разу надається Постачальником послуг після введення адреси електронної пошти, вказаної під час Реєстрації, та Паролю.

4.5. Обов'язки Користувача. Під час Реєстрації, а також при використанні послуги Обліковий запис Користувача в Зоні клієнта Користувач зобов’язаний  :

 • i. надавати дані, які є правдивими, точними та актуальними, не вводять в оману та не порушують права третіх осіб;
 • ii. оновити дані, надані в реєстраційній формі, відразу після будь-якої зміни цих даних. Дані оновлюються в Обліковому записі Користувача в Зоні клієнта ;
 • iii. зберігати Пароль у секреті та не повідомляти його іншим людям.

4.6. Відповідальність Користувача. Користувач несе повну відповідальність за зміст наданих ним даних, а також за вибір Паролю, включаючи відповідальність за будь-яке можливе порушення прав третіх осіб у зв'язку з підбором Паролю. Користувач також несе повну відповідальність за розкриття свого Паролю іншим особам.     

 

 V. Тривалість угоди
 

 5.1. Тривалість угоди. Договір укладено на невизначений термін.

5.2. Право Користувача розірвати Договір. Користувач може розірвати Договір в будь-який час, зв’язавшись з нами електронною поштою sekretariat@murapol.pl.

5.3. Право Постачальника послуг розірвати Договір. Постачальник послуг може розірвати Договір, якщо Користувач під час використання Сайту порушує положення чинного законодавства або положення Регламенту.
 

       VI. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 

6.1. Технічні характеристики обладнання. Коректне використання Користувачем Послуг можливе за умови, що обладнання та ІТ-система Користувача відповідають наступним мінімальним технічним вимогам:

 • i. мати одну з таких операційних систем: Microsoft® Windows® версії 7, 8, 8.1, 10 або новішої;
 • ii. мати активний та справно функціонуючий доступ до Інтернету;
 • iii. використовувати один із наступних веб-браузерів: Google Chrome® для Windows® (версія 52 або новіша), Mozilla® Firefox® (версія 48 або новіша), Microsoft®, Edge® (версія 34 або новіша);
 • iv. веб-браузер, вказаний вище, має приймати файли cookie.

6.2. Виключення відповідальності Постачальника послуг. Постачальник послуг не несе відповідальності за технічні проблеми або технічні обмеження, що виникають у комп’ютерному обладнанні, ІТ-системі та телекомунікаційній інфраструктурі, що використовуються Користувачем, які перешкоджають Користувачеві використовувати Сервіс і Послуги, пропоновані через нього.

6.3. Тимчасове припинення використання Сервісу. У разі необхідності внесення змін і вдосконалень в систему, проведення робіт з технічного обслуговування або виходу з ладу обладнання Постачальник послуг залишає за собою право тимчасово припинити роботу Сервісу.

6.4. Правильне використання Сервісу. Користувач зобов’язаний дотримуватися положень цього Регламенту, а також використовувати Сервіс за цільовим призначенням і утримуватися від будь-якої діяльності, яка може порушити його належне функціонування, зокрема, шляхом використання спеціального програмного забезпечення та пристроїв.

6.5. Використання Сервісу відповідно до правових стандартів і правил. Користувач зобов'язаний використовувати Сервіс відповідно до соціальних і моральних норм і положень загальноприйнятого законодавства. 

6.6. Право Постачальника послуг обмежувати використання Користувачем Сервісу. Постачальник послуг може призупинити або позбавити Користувача права використовувати Послуги з негайним набранням чинності, якщо він або вона порушує Регламент або чинне законодавство.

6.7. Інформація, що міститься в Сервісі, не є пропозицією. Інформація, що міститься в Сервісі, не є пропозицією в розумінні положень Цивільного кодексу, а носить виключно інформаційний характер.

6.8. Візуалізації та фотографії, розміщені в Сервісі, мають ілюстративний характер. Візуалізації, моделі будівель та їхні фотографії, представлені в Сервісі, призначені лише для ілюстрації та можуть змінюватися в процесі проєктування.

6.9. Захист контенту, розміщеного в Сервісі. Сервіс містить контент, який захищається Законом від 4 лютого 1994 р. про авторське право та суміжні права (Законодавчий вісник від 2018 р., п. 1191, у.т., із пізн. змінами), Законом від 30 червня 2000 р. - Закон про промислову власність (Законодавчий вісник від 2017 р., п. 776 у.т., із пізн. змінами) та нематеріальні блага, що охороняються законом про інтелектуальну власність. Жоден із цього вмісту, зокрема текст, графіка, товарні знаки, логотипи, значки, фотографії, програми, представлені в Сервісі, не можуть бути відтворені або поширені в будь-якій формі та будь-яким способом без попереднього дозволу. Користувач зобов'язується використовувати вміст Сервісу тільки для дозволеного особистого використання.

 

     VII. Захист персональних даних
 

7.1. Адміністратор персональних даних. Адміністратором персональних даних Користувачів є Постачальник послуг.

7.2. Політика конфіденційності. Правила обробки персональних даних Користувачів Сервісів, що працюють за наступними адресами:

зазначені в Політиці конфіденційності, доступній за адресою https://www.murapol.pl/polityka-prywatnosci.
 

    VIII. Файли cookie
 

8.1. Файли cookie. Постачальник послуг може використовувати файли cookie (тобто невеликі текстові файли, що надсилаються на пристрій Користувача, ідентифікуючи його таким чином, щоб спростити або скасувати певну операцію), щоб збирати інформацію, пов’язану з використанням Користувачем Сервісу.  

8.2. Політика конфіденційності. Правила використання файлів cookie Постачальниками Сервісів, які працюють за такими адресами:

зазначені в Політиці конфіденційності, доступній за адресою https://murapol.pl/polityka-prywatnosci-ua
 

       IX. Процедура розгляду рекламацій
 

9.1. Подання рекламації. Рекламації щодо наданих Послуг Користувачі можуть надсилати електронною поштою на адресу: sekretariat@murapol.pl.

9.2. Термін для відповіді. Постачальник послуг розгляне Рекламацію та повідомить Користувача електронною поштою про її вирішення протягом 14 днів з моменту отримання Рекламації.

9.3. Обсяг відповідальності Постачальника послуг. Постачальник послуг несе відповідальність за надані Послуги лише в обсязі, зазначеному в Регламенті.

9.4. Позасудові способи розгляду рекламацій та задоволення претензій. Клієнт, який є Споживачем, може використовувати позасудові способи розгляду рекламацій та претензій. Правила доступу до цих процедур доступні в офісах і на веб-сайтах районних (міських) уповноважених із прав споживачів, громадських організацій, статутними завданнями яких є захист прав споживачів, Воєводських інспекцій торговельної інспекції та Управління конкуренції та захисту прав Споживачів.

9.5. Права Споживачів. Користувач, який є Споживачем, має право розглядати рекламації та пред'являти претензії:

 • i. через посередницьку діяльність воєводських інспекторів Торгової інспекції;
 • ii. перед постійно діючими споживчими арбітражними судами при Воєводських інспекціях торговельної інспекції.

9.6. Розгляд рекламацій – медіація. Посередницька діяльність, зазначена в пункті 9.5. (і), відповідно до ст. 36 Закону від 15 грудня 2000 р. Про торговельну інспекцію (Законодавчий вісник від 2018 р., п. 1930,  у.т. , із пізн. змінами), доступні після подання Споживачем заяви до компетентного провінційного інспектора Торгової інспекції щодо мирового врегулювання спору між Споживачем і Постачальником послуг. Інформація про правила та порядок процедури медіації, яку проводить воєводський інспектор Торгової інспекції, доступна в офісах та на веб-сайтах окремих Воєводських інспекцій Торгової інспекції.

9.7. Постійно діючі споживчі третейські суди. Постійно діючі споживчі третейські суди, зазначені у ст. 37 Закону від 15 грудня 2000 р. Про торговельну інспекцію (Законодавчий вісник від 2018 р., п. 1930, у.т. із пізн. змінами), зазначені в пункті 9.5. (ii) доступні шляхом подання Споживачем заяви про розгляд спору, що випливає з укладеного договору, компетентним постійно діючим споживчим третейським судом. Регламент організації та діяльності постійно діючих споживчих третейських судів визначаються відповідним нормативно-правовим актом.

9.8. Омбудсмен Споживачів. Користувач, який є Споживачем, також має право звернутися до районного (міського) уповноваженого зі захисту прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів (включаючи Федерацію споживачів, Асоціацію споживачів Польщі), щоб отримати безоплатну допомогу у вирішенні спору між Споживачем та Постачальником послуг, у тому числі для звернення зазначених суб’єктів до Постачальника послуг з питань захисту прав та інтересів споживача. Консультації надає Федерація споживачів за номером безкоштовної гарячої лінії споживачів та Асоціація споживачів Польщі.

9.9. ODR. Відповідно до Регламенту ЄС № 524/2013 про вирішення споживчих спорів в інтернеті, споживачі мають право вирішувати спори з підприємцями, які укладають онлайн-договори купівлі-продажу або договори про надання послуг, у позасудовому порядку через онлайн-платформу ЄС. Скаргу можна подати за допомогою форми, доступної за адресою: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Постачальник послуг залишає за собою право того, що з причин, які не залежать від нього, вищезазначена процедура може бути недоступною для Споживача в певній державі-члені Європейського Союзу, що залежить від законодавства даної країни.

9.10. Інформація. Якщо в результаті рекламації, поданої Споживачем, спір не було вирішено, Постачальник послуг зобов’язаний надати Споживачеві у відповідь на рекламацію на паперовому чи іншому довгостроковому носії заяву про те, чи він згоден вирішити спір у позасудовому порядку або він на це не згоден. Якщо Постачальник послуг надав таку згоду, він зобов’язаний негайно вказати Споживачу, до компетенції якого суб’єкта входить вирішення таких спорів. Відсутність такої інформації автоматично означає згоду Постачальника послуг на вирішення спору в позасудовому порядку

 

        X. Прикінцеві положення
 

 10.1. Зміни до положень Регламенту. Постачальник послуг має право в будь-який час змінити Регламент за умови збереження будь-яких прав, набутих Споживачем. Інформування про зміни Регламенту здійснюється шляхом розміщення нового Регламенту на ресурсах Сервісу та відправлення на адресу електронної пошти Користувача, який має Обліковий запис у Зоні клієнта. Якщо Користувач протягом 14 днів з моменту надання інформації про зміну Регламенту не розриває Договір, вважається, що зміна прийнята.

10.2. Застереження Salvatorium. Визнання окремих положень цього Регламенту в порядку, передбаченому законодавством, недійсними або такими, що втратили чинність, не впливає на дійсність чи ефективність решти положень Регламенту. Замість недійсного положення буде застосовано правило, яке найбільше відповідає цілям недійсного положення та цього Регламенту.

10.3. Компетентний суд. У випадку Користувачів, які не є споживачами, судом, компетентним розглядати спори, пов’язані з предметом цього Регламенту, є загальний суд у місті Бельсько-Бяла.

10.4. Застосовне право. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, застосовуються положення чинного законодавства на території Республіки Польща..

10.5. Надання доступу до Регламенту. Поточний зміст Регламенту польською мовою опубліковано на сайті https://www.murapol.pl/regulamin у спосіб, який дає можливість його зберігання (записування) та повторного відтворення в ході звичайної діяльності.

10.6. Набрання чинності Положенням. Регламент набирає чинності з 23 грудня 2020 року.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close