Murapol Aktualności Budynek nr 1 - Murapol Osiedle Filo – rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynek nr 1 - Murapol Osiedle Filo – rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 24 października 2023 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Osiedle Filo”, obejmującego jeden będący w trakcie budowy budynek wielorodzinny o numerze projektowym1 na działce gruntu numer 134/12 w Łodzi, dzielnicy Polesie, obrębie P-29, przy ulicy Wróblewskiego pod numerem 19, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1M/00135682/3; z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close