Murapol Aktualności Budynek nr 3 - Murapol Osiedle Verde - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynek nr 3 - Murapol Osiedle Verde - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 16 maja 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będącym w trakcie budowy budynku wielorodzinnych o numerze projektowym 3 (stanowiącym wyodrębnione zasadnie inwestycyjne nr 3) w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Osiedle Verde” w Poznaniu, które obejmuje 3 budynki o kolejnych numerach projektowych od 1 do 3, przy czym budynek nr 3 zlokalizowany będzie bezpośrednio przy ul. Heleny Tadeuszak na działce o numerze 47, z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close