Murapol Aktualności Budynki nr 1, 2 i 3 - Murapol Agosto - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 1, 2 i 3 - Murapol Agosto - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 27 grudnia 2023 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będącym w trakcie budowy budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częściami mieszkalnymi - segmentami oznaczonymi jako 1,2 i 3 - , z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym dla samochodów osobowych, instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 211/7, obręb P-19, wchodzącej na dzień rozpoczęcia sprzedaży w skład nieruchomość położonej w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00039404/8; z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close