Murapol Aktualności Budynki nr 1, 3 i 5 - Murapol Osiedle Zen - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 1, 3 i 5 - Murapol Osiedle Zen - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 24 maja 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będących w trakcie budowy budynkach wielorodzinnych o numerach projektowych 1 (stanowiącym wyodrębnione zasadnie inwestycyjne nr I), 3 (stanowiącym wyodrębnione zadanie inwestycyjne nr III), 5 (stanowiącym wyodrębnione zadanie inwestycyjne nr V) w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Osiedle Zen” przy ul. Borkowskiej w Gdańsku, które obejmuje 6 budynków o kolejnych numerach projektowych od 1 do 6, z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.  

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close