Murapol Aktualności Budynki nr 1 i 2 - Murapol Forum - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 1 i 2 - Murapol Forum - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 14 lutego  2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Forum”, polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i nr 2 z garażem podziemnym oraz funkcją usługową na działce nr 2/18 obręb W-24, Łódź-Widzew, ul. Targowa 2  Łódź, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1M/00323284/8; z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close