Murapol Aktualności Budynki nr 1 i 2 - Murapol Havelia - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 1 i 2 - Murapol Havelia - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 30 stycznia 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będących w trakcie budowy budynkach wielorodzinnych o numerach projektowych 1 i 2 (stanowiących wyodrębnione zadania inwestycyjne odpowiednio nr 1 i nr 2) w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Havelia” przy ul. Ziarnistej/Naramowickiej w Poznaniu, które obejmuje dwa budynki mieszkalne o kolejnych numerach projektowych 1 i 2 z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close