Murapol Aktualności Budynki nr 1 i 2 - Murapol Primo - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 1 i 2 - Murapol Primo - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 24 kwietnia 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Primo”, polegającego na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach nr: 3/19, 3/20, 3/16, 2/2, (obręb 42 - Wiktoryn, arkusz 10) przy al. Spółdzielczości Pracy 47, 47a, 47b w Lublinie, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio księgi wieczyste o numerach: LU1I/00320039/9 (działka 3/16), LU1I/00017136/2 (działka 2/2) i LU1I/00293536/4 (działki 3/19, 3/20) z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close