Murapol Aktualności Budynki nr 1 i 2 - Murapol Scarpa - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 1 i 2 - Murapol Scarpa - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 20 grudnia 2023 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będących w trakcie budowy budynkach wielorodzinnych o numerach projektowych 1 i 2 (stanowiących wyodrębnione zasadnie inwestycyjne odpowiednio nr 1 i nr 2) w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Scarpa” przy ul. Kartuskiej w Gdańsku, które obejmuje 2 budynki mieszkalne z usługami o kolejnych numerach projektowych 1 i 2 z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close