Murapol Aktualności Budynki nr 13-21 - Murapol Osiedle Ferrovia - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 13-21 - Murapol Osiedle Ferrovia - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 27 lutego 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w 9 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, w zabudowie wolnostojącej, oznaczonych numerami od 13 do 21, zaprojektowanych na działkach nr  8/6, 9/2, 9/4, 10/2 AM 12 obręb Brochów, które to budynki stanowią wydzielone Zadanie inwestycyjne nr 2 w ramach realizowanego Przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego budowę zespołu 48 budynków jednorodzinnych dwulokalowych, wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, we Wrocławiu, rejon ul. Konduktorskiej/ Malinowskiego: na działkach o numerach :8/6, 9/2, 9/4, 10/2 AM 12 obręb Brochów, dla której SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:
- dla działki 10/2, AM 12, Brochów: WR1K/00032779/4; 
- dla działki 9/4, AM 12, Brochów: WR1K/00077052/9; 
- dla działki 9/2, AM 12, Brochów: WR1K/00139142/0; - dla działki 8/6, AM 12, Brochów: WR1K/00078730/3;
z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close