Murapol Aktualności Budynki nr 16 i 18 - Murapol Siewierz Jeziorna – rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 16 i 18 - Murapol Siewierz Jeziorna – rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 6 października 2023 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będących w trakcie budowy budynkach wielorodzinnych o numerach projektowych 16 i 18, stanowiących – każdy z osobna - wyodrębnione zadania inwestycyjne odpowiednio nr 4 i 6 w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Siewierz Jeziorna”, które obejmuje łącznie 6 budynków o kolejnych numerach projektowych od 13 do 18 zlokalizowanych w Siewierzu przy ul. Dobrej Nadziei; z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close