Murapol Aktualności Budynki nr 2 i 3 - Murapol Helio - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 2 i 3 - Murapol Helio - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 24 maja 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będących w trakcie budowy budynkach wielorodzinnych o numerach projektowych 2 (stanowiącym wyodrębnione zasadnie inwestycyjne nr I), 3 (stanowiącym wyodrębnione zadanie inwestycyjne nr II) w ramach dwubudynkowego przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Helio” przy ul. Heweliusza/Halleya w Toruniu, z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.  

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close