Murapol Aktualności Budynki nr 4 i 5 - Murapol Apartamenty na Wzgórzu - rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynki nr 4 i 5 - Murapol Apartamenty na Wzgórzu - rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 29 kwietnia 2024 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będących w trakcie budowy budynkach wielorodzinnych o numerach projektowych 4 i 5, stanowiących – każdy z osobna – wyodrębnione zadanie inwestycyjne odpowiednio nr 4 i 5 w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Apartamenty na Wzgórzu”, polegającego na budowie budynków usługowo-mieszkalnych bud. 2 i 3 z usługami na parterze z garażem podziemnym instalacjami wewnętrznymi oraz budynków wielorodzinnych bud. 4 i 5 z garażami podziemnymi z instalacjami wewnętrznymi w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close