Murapol Aktualności Grupa Murapol sprzedała w pierwszej połowie 2018 roku blisko 1,8 tys. mieszkań
Aktualności

Grupa Murapol sprzedała w pierwszej połowie 2018 roku blisko 1,8 tys. mieszkań

W pierwszym półroczu 2018 roku Murapol przekazał klientom 378 mieszkań. Zakładając kulminację przekazań w drugiej połowie roku, cel na cały br. zakłada przekazanie klientom 2,6 tys. lokali, co oznacza wzrost o ponad 120% w stosunku do poziomu z 2017 r. Biorąc pod uwagę założone plany sprzedaży oraz przekazań mieszkań, zarząd spółki Murapol oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

Ostatnie lata działalności to dynamiczny wzrost działalności Grupy Murapol, osiągnięty dzięki wypracowanemu know-how oraz skutecznemu zagospodarowaniu niszy rynkowej zidentyfikowanej dzięki przeprowadzonym wnikliwym analizom rynku mieszkaniowego. Obrany model biznesowy zakłada dywersyfikację geograficzną, koncentrację na segmencie popularnym oraz optymalizację struktury oferty produktowej. Ponadto nowy zarząd firmy Murapol wdrożył politykę uproszczenia struktury finansowania i wzmacniania struktury bilansu, a jednym z elementów tego procesu była sprzedaż aktywów nieoperacyjnych. W bieżącym roku porządkujemy także strukturę i skład organizacji co pozwoli nam jeszcze efektywniej wykorzystywać nasz wewnętrzny potencjał. – mówi Nikodem Iskra prezes zarząd Murapol S.A.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close