Murapol Aktualności Optymalizujemy finansowanie pozyskując 550 mln zł na rozwój działalności deweloperskiej!
Aktualności

Optymalizujemy finansowanie pozyskując 550 mln zł na rozwój działalności deweloperskiej!

Grupa Murapol zrefinansowała całkowite dotychczasowe zadłużenie i pozyskała na korzystnych warunkach nowy kredyt. Umowa kredytowa obejmuje 3-letni okres finansowania.

Zyskaliśmy partnerstwo dwóch silnych instytucji bankowych – Banku Pekao SA oraz Santander Bank Polska SA. Na zrefinansowanie obecnego długu zostanie przeznaczona kwota 300 mln zł, z kolei kwotę w wysokości 250 mln zł przeznaczymy na finansowanie dalszego rozwoju operacyjnego Grupy.

Zakończony z sukcesem projekt pozwala skoncentrować cały dług Grupy w jednym konsorcjum bankowym oraz zachować elastyczność wykorzystania środków ze względu na otwarty charakter finansowania. Jesteśmy bardzo dumni ze sprawdzającego się w okresach dekoniunktury modelu działania Grupy Murapol, o czym świadczą przede wszystkim znakomite na tle branży wyniki operacyjne. Zaufanie wiodących banków i bezprecedensowa w naszej historii kwota kredytu jednoznacznie potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze!

 

Więcej szczegółów tutaj.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close