Murapol Aktualności Strategia Murapolu na lata 2019/2021+
Aktualności

Strategia Murapolu na lata 2019/2021+

GK Murapol, zgodnie ze swoją misją, będzie niezmiennie realizować inwestycje mieszkaniowe w segmencie popularnym, w tempie i cenach konkurencyjnych w stosunku do największych deweloperów w Polsce, dostępne szerokiemu gronu nabywców, także ze względu na ogólnopolski charakter działalności dewelopera. 

Wizją Grupy jest tworzenie organizacji działającej w oparciu o powtarzalny i zoptymalizowany model biznesowy na rynku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż, ale i reagującej na wyzwania rynku i konkurencji, z kompetencjami w zakresie rozszerzenia modelu biznesowego o nowe rozwiązania i technologie, adekwatnie do zapotrzebowania rynku. Plan wzrostu GK Murapol kładzie duży nacisk na optymalizację procesów i sprawność całej organizacji, działającej w oparciu o wypracowany i unikatowy know-how, a w zakresie zasobów ludzkich – organizacji uczącej się i opartej na indywidualnych talentach pracowników. Istotny fundament dalszego rozwoju Spółki, stanowi posiadany bank ziemi i wszelkie inne zasoby niezbędne do utrzymania założonych parametrów biznesowych strategii w długim okresie. Wszystko to pozwoli Grupie wyróżniać się pozytywnie wskaźnikami efektywności i marżą, a także średnim czasem realizacji inwestycji i ofertą cenową.

- Strategia rozwoju Grupy Murapol, którą przyjęliśmy na najbliższe lata, przewiduje koncentrację wszystkich posiadanych zasobów i kompetencji na naszym podstawowym biznesie, z którego wyrośliśmy i który od początku do dzisiaj stanowi podstawę naszego funkcjonowania. Wypracowany przez 17 lat aktywności model biznesowy oraz organizacja procesu produkcji mieszkań sprawdzają się każdego dnia. Niemniej jednak mamy świadomość tego, że rynek się zmienia, także oczekiwania klientów ewoluują. Nie pozostajemy na nie obojętni, dlatego w 2 strategii duży nacisk kładziemy na to, aby podążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem, a nawet wyprzedzać te zmiany i być pionierem tam, gdzie widzimy taką szansę biznesową. Stąd w naszej strategii ważną rolę odgrywa wykorzystywanie wypracowanego przez lata know-how, przy jednoczesnej dużej otwartości na nowe technologie zarówno w dostarczanych na rynek produktach, jak i sposobie organizacji procesu ich wytwarzania. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close