Murapol Aktualności Wyniki Grupy Murapol po trzech kwartałach
Aktualności

Wyniki Grupy Murapol po trzech kwartałach

W samym trzecim kwartale w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 826 lokali, co jest rekordem w historii Murapolu. Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży oraz przekazań mieszkań po trzech kwartałach, Grupa Murapol podtrzymuje cele na cały 2018 rok: sprzedaż 3,7 tys. mieszkań oraz wydanie kluczy do 2,6 tys. lokali. Zarząd spółki Murapol utrzymuje założenia dotyczące dalszego zrównoważonego rozwoju i oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close