Murapol Aktualności Budynek nr 1 - Murapol Osiedle Verde – rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynek nr 1 - Murapol Osiedle Verde – rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 18 października 2023 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będącym w trakcie budowy budynku wielorodzinnych o numerze projektowym 1 (stanowiącym wyodrębnione zasadnie inwestycyjne nr 1) w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Osiedle Verde”” przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu, które obejmuje 3 budynki o kolejnych numerach projektowych od 1 do 3 z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close