Murapol Aktualności Budynek nr 15 - Murapol Siewierz Jeziorna – rozpoczęcie sprzedaży
Aktualności

Budynek nr 15 - Murapol Siewierz Jeziorna – rozpoczęcie sprzedaży

Z dniem 30 września 2023 roku deweloper Murapol Real Estate S.A.  – Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Murapol S.A. – rozpoczyna sprzedaż w rozumieniu art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tj. oferowanie lokali mieszkalnych w będącym w trakcie budowy budynku wielorodzinnym o numerze projektowym 15, stanowiącym wyodrębnione zadanie inwestycyjne nr 3 w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Murapol Siewierz Jeziorna”, które obejmuje 6 budynków o kolejnych numerach projektowych od 13 do 18 z jednoczesną gotowością Dewelopera do zawierania umów deweloperskich z klientami będącymi nabywcami w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.  

Formularz kontaktowy

close

Бланк з контактами

close