Murapol Poradniki Jak kupić mieszkanie z rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
PORADNIK

Jak kupić mieszkanie z rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Inne jak-kupic-mieszkanie-z-rzadowego-programu-mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego

Dowiedz się jakie są warunki, limity i szczegóły programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, dla kogo jest przeznaczony oraz kiedy wchodzi w życie.

W ostatnich miesiącach możemy obserwować znaczący spadek dostępności kredytów spowodowany zaostrzaniem się polityki pieniężnej skierowanej na walkę z inflacją. Skutkiem szybkich podwyżek stóp procentowych stało się ograniczenie apetytu na kredyty hipoteczne przez Polaków, którzy przymierzali się do zakupu swojego własnego lokum. W pierwszym kwartale 2022 roku wg. szacunków odnotowano spadek liczby zaciąganych kredytów hipotecznych o około 12% zaś w zakresie wniosków składanych w bankach o taki kredyt – nawet o 45%.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” – od kiedy?

Rząd w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma zamiar wesprzeć młodych ludzi, którzy zakupią swoje pierwsze mieszkanie i poprawić dla nich dostępność lokali, pomimo rosnących rat kredytowych. Nowy program rusza z dniem 27 maja 2022 roku.

Grupa Murapol od lat buduje swoją ofertę w oparciu o mieszkania w segmencie popularnym i popularnym premium. Naszymi klientami są osoby, do których kierowany jest taki program celowy, jak „Mieszkanie bez wkładu własnego”, a więc kupujący mieszkania na własne potrzeby, młodzi ludzie rozpoczynający swoje życie i zakładający rodziny, szukający mieszkań, na które ich po prostu stać. W naszej ofercie także mieszkania spełniające kryteria rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Mieszkanie bez wkładu własnego – dla kogo?

Program zakłada, że Kredytobiorca nie posiada dotąd własnego mieszkania (wyjątkiem są rodziny wielodzietne, które mogą posiadać mieszkanie, ale o niedużym metrażu – 50 m2 z dwójką dzieci, 75 m2 z trójką dzieci i 90 m2 z czwórką dzieci), zaś wkład własny nie będzie wyższy niż 10% wartości nieruchomości[1].

„Mieszkanie bez wkładu własnego” – warunki

Warunkiem do zakwalifikowania się do tego programu jest ponadto znalezienie na rynku takiej oferty, aby cena 1 metra kw. była nie wyższa niż 1,3 na rynku pierwotnym i 1,2 na rynku wtórnym wartości tzw. wskaźnika odtworzeniowego, publikowanego co pół roku dla każdego województwa. Jest to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ustalany oraz ogłaszany przez włodarzy poszczególnych województw. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest na okres 6 miesięcy na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, własnych analiz wojewody oraz wytycznych określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przy wyliczaniu jego wysokości uwzględnia się m.in. wskaźnik inflacji oraz koszty wykończenia budynków mieszkalnych przez przyszłych właścicieli. Jego wysokość należy rozumieć jako przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Obecne warunki programu dają jego przyszłym użytkownikom prawo do gwarancji do 20% wartości nieruchomości. Spłata rodzinna dla kredytobiorców wyniesie kwotę 20 000 zł po powiększeniu gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 000 zł po powiększeniu gospodarstwa domowego o trzecie i kolejne dziecko.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” – limity, które obowiązują

Z uwagi na fakt, że pierwotne założenia, które wchodzą w życie w dniu 27 maja br.  zweryfikowała sytuacja rynkowa tj. rosnących kosztów budowy i cen na rynku mieszkaniowym, Ministerstwo Rozwoju i Technologii już podjęło decyzję o jego modyfikacji, co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach. Zmiany będą polegały na:

  • usunięciu przepisu o minimalnej wysokości gwarancji (obecnie 10% wartości nieruchomości), co oznacza możliwość wnoszenia większego wkładu własnego i skorzystania z programu;
  • podniesieniu limitu ceny 1 metra kw. dla mieszkań dostępnych w programie o 0,1 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu (z 1,3 do 1,4 na rynku pierwotnym i z 1,2 do 1,3 na rynku wtórnym);
  • objęcie spłatami rodzinnymi również kredytów z wkładem własnym równym 20% wartości nieruchomości.

Ponadto zapowiedziano preferencje dla kredytów o stałej stopie procentowej. W dalszej kolejności oznacza to – objęcie spłatami rodzinnymi kredytów o stałej stopie procentowej z wkładem własnym do 25% wartości nieruchomości. Powyższa zmiana ma na celu propagowanie kredytów ze stałą stopą procentową i powinna być dostępna od 2023 roku (po ustabilizowaniu stóp procentowych).

„Mieszkanie bez wkładu własnego” 2022 – czy to dobre rozwiązanie?

Jest to krok w dobrym kierunku i pozytywnie należy ocenić każdy program celowy, który zwiększa społeczną dostępność mieszkań. Zainteresowanie programem „Mieszkanie bez wkładu własnego” według prognoz największego polskiego dewelopera mieszkaniowego Grupy Murapol – będzie bardzo duże, gdyż deficyt mieszkań, zwłaszcza wśród młodych ludzi, pozostaje w Polsce na niezmiennie wysokim poziomie.

Tym bardziej z zadowoleniem trzeba przyjąć deklarację Ministra Waldemara Budy z MRiT o docelowym podniesieniu wskaźnika odtworzeniowego lokalu na rynku pierwotnym z 1,3 do 1,4. Ta decyzja jest oczekiwana przez rynek i z pewnością znacząco zwiększy pulę mieszkań z oferty deweloperów, które kwalifikują się do tego programu.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” – oferta Grupy Murapol

GK Murapol jako ogólnopolski deweloper jest tu doskonałym przykładem – ma ofertę w segmencie popularnym i popularnym premium, rozproszoną w całej Polsce, a dokładniej – historycznie nawet w 17 polskich miastach.

Przy obecnych kryteriach programu tj. przy wskaźniku odtworzeniowym na poziomie 1,3 zakwalifikuje się do niego ponad 400 lokali mieszkalnych, zaś po jego podwyższeniu – ponad 1 tys. Taka oferta czeka na przyszłych klientów w biurach sprzedaży GK Murapol.

Aby program odniósł realny sukces, zasadne jest podwyższanie tego wskaźnika tak, aby jak najwięcej osób mogło z tego programu skorzystać, tym bardziej, że dostępność kredytów w obecnych warunkach wciąż maleje.

Co zrobić, aby skorzystać z programu? – przede wszystkim wybrać z oferty mieszkaniowej lokal spełniający wskazane kryterium i poprzez wybrany dowolnie bank udzielający kredytu hipotecznego, starać się o gwarancję wkładu własnego z BGK.

 

[1] https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego

 

Contact us

close

Бланк з контактами

close