Murapol Poradniki Jak obliczyć zdolność kredytową? Podpowiadamy!
PORADNIK

Jak obliczyć zdolność kredytową? Podpowiadamy!

Finanse jak-obliczyc-zdolnosc-kredytowa-podpowiadamy

Zaciągnięcie kredytu to poważne zobowiązanie. Powinniśmy poprzedzić tę decyzję  starannym obliczeniem naszych możliwości finansowych oraz dokładnym określeniem budżetu gospodarstwa domowego. Podobne działania wobec nas podejmą banki, określając naszą zdolność kredytową. Co to jest i jak sprawdzić zdolność kredytową? Odpowiadamy!   

Pojęcie zdolność kredytowa zostało określone w artykule 70, punkt 1, ustawy o prawie bankowym: Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Definicja pojęcia zdolności kredytowej nie wydaje się wiec trudna i złożona. Wszystko koncentruje się na naszej zdolności do spłacenia zobowiązania w terminie, wraz z odsetkami określonymi w umowie. Jednak jak sprawdzić zdolność kredytową? Banki obliczając naszą zdolność kredytową, biorą uwagę szereg czynników. Podstawowym są oczywiście nasze dochody. Im więcej zarabiamy – tym większe są nasze możliwości spłaty kredytu. Ocenie podlegają również nasze stałe wydatki np. w postaci czynszu oraz inne zobowiązania wobec banków – karty kredytowe, limity na koncie, raty czy inne pożyczki. Banki weryfikują kredytobiorców również w KRD czy Biurze Informacji Kredytowej. Tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego punktu: budowanej przez lata historii kredytowej. Każde spłacone w terminie zobowiązanie buduje naszą pozycję w oczach banku. Bank poprosi nas również o informacje o naszym wykształceniu i sytuacji zawodowej. Na tej podstawie będzie prognozował rozwój naszej sytuacji na rynku pracy i stabilność sytuacji finansowej. Dla określenia zdolności kredytowej dla banku ważna jest również informacja o sytuacji rodzinnej. Z jednej strony dzieci skłaniają nas do bardziej uporządkowanego domowego budżetu, z drugiej jednak są jego dodatkowym obciążeniem.

Sprawdź zdolność kredytową

Kalkulator zdolności kredytu hipotecznego to narzędzie dostępne online, które pozwoli nam samodzielnie, wstępnie oszacować naszą zdolność kredytową. W kalkulatorze musimy zamieścić kilka podstawowych danych, a narzędzie pokażą nam przybliżoną wartość kredytu, który możemy uzyskać. Pamiętajmy jednak, że jest to dość uproszczone narzędzie, a bank przyjrzy się naszej sytuacji zdecydowanie dokładniej.

Contact us

close

Бланк з контактами

close