Murapol Poradniki Kubatura budynku – czym jest i w jaki sposób ją obliczyć?
PORADNIK

Kubatura budynku – czym jest i w jaki sposób ją obliczyć?

Inne Kubatura budynku-czym-jest-i-w-jaki-sposob-ja-obliczyc

Kubatura budynku to parametr, który odgrywa kluczową rolę w planowaniu, projektowaniu i ocenie nieruchomości. Czym dokładnie jest? W jaki sposób obliczyć kubaturę budynku? Jakie znaczenie ma dla planowania przestrzennego? Wyjaśniamy.

Co to jest kubatura budynku?

Kubatura budynku to trójwymiarowy pomiar przestrzeni zajmowanej przez budynek. Jest to suma objętości wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrębie jego ścian zewnętrznych. Kubatura jest także podstawowym wskaźnikiem określającym wielkość budynku i możliwości jego przeznaczenia.

Kubatura budynku a powierzchnia użytkowa – czym się różnią?

Powierzchnia użytkowa to suma metrów kwadratowych wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do użytku, natomiast kubatura to objętość tych pomieszczeń. W praktyce oznacza to, że kubatura uwzględnia także wysokość w danym lokalu, co jest istotne, np. przy planowaniu systemów wentylacyjnych czy ciepłowniczych.

W jaki sposób oblicza się kubaturę budynku?

Proces obliczania kubatury budynku może wydawać się skomplikowany, ale istnieją dostępne wzory czy też inne narzędzia ułatwiające policzenie dokładnej objętości mieszkania czy domu. W internecie znajdziemy szereg gotowych rozwiązań w postaci kalkulatorów pozwalających na szybkie i precyzyjne obliczenia. Wprowadzając odpowiednie wymiary pomieszczeń, można łatwo uzyskać wynik, co jest szczególnie przydatne w fazie projektowej.

Kubatura budynku brutto a netto

Kubatura brutto to objętość całego budynku liczona według jego zewnętrznych wymiarów, w tym m.in. piwnice, poddasze, balkony, tarasy czy prześwity. Kubatura netto jest to natomiast objętość pomieszczeń użytkowych; w tym przypadku nie wliczają się, np. poddasze, klatki schodowe i windy.

Jakie normy dotyczą kubatury budynku?

W Polsce, jak i w innych krajach, istnieją normy określające minimalne i maksymalne wartości kubatury w zależności od rodzaju projektowanego budynku. Normy te mają na celu zapewnienie zgodności z zasadami urbanistyki, ochrony środowiska, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obowiązującymi w danymi mieście, ale przede wszystkim służą zapewnieniu komfortu mieszkańcom i lokatorom.

Tutaj należy wspomnieć o międzynarodowej normie PN-ISO 9836, która dotyczy określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Wskaźniki te służą m.in. jako podstawa do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków. Norma ta ma przede wszystkimi umożliwić ocenę budynku pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym.

Kubatura budynku wpływa na jego funkcjonalność czy efektywność energetyczną. Zrozumienie tego zagadnienia jest istotnie nie tylko dla architektów i inżynierów budowlanych, ale również dla osób planujących zakup nieruchomości.

Contact us

close

Бланк з контактами

close