Murapol Poradniki Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania: kiedy go podpisać? Co powinien zawierać?
PORADNIK

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania: kiedy go podpisać? Co powinien zawierać?

Prawo protokol-zdawczo-odbiorczy-mieszkania-kiedy-go-podpisac-co-powinien-zawierac

Czas odbioru swojego własnego mieszkania to zawsze moment pełen ekscytacji. Kupujący nie mogą doczekać się dnia, w którym będą mogli zacząć meblować swoje wymarzone lokum i nareszcie wprowadzić się do nowego miejsca. Ważne jest jednak, aby na ostatnim etapie nie dać się ponieść emocjom i dopilnować kilku formalności. W tym artykule odpowiemy na pytania: co to jest protokół zdawczo-odbiorczy, co powinno w nim się zawierać i kiedy go podpisać. 

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania przez dewelopera jest dokumentem obligatoryjnym. Warto sporządzić go ze szczególną uwagą w sytuacji, gdy w odbieranym lokalu zauważymy usterki lub niedociągnięcia związane z procesem wykończeniowym. Protokół obliguje dewelopera do zachowania terminów: 

  • 14 dni na odniesienie się do usterek zawartych w dokumencie,
  • 30 dni na naprawę usterek.

Czego dokładnie dotyczą powyższe terminy? Zacznijmy od tego, że osoba działająca w imieniu sprzedającego mieszkanie, nie ma prawa odmówienia wpisania zgłaszanych usterek do protokołu. Jednak samo zamieszczenie ich w dokumencie nie jest równoznaczne z uznaniem ich za zasadne. Deweloper może uznać uwagi lub je odrzucić, każdorazowo zamieszczając odpowiednie uzasadnienie, na co przysługują mu dwa tygodnie. Jeżeli w protokole zdawczo-odbiorczym pojawiły się usterki, które zostały uznane przez sprzedającego, jest on zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 30 dni. Jak wynika z przepisów regulujących tę kwestię deweloper może wskazać inny termin usunięcia wad wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Gdyby jednak nie przychylał się do zasadności zamieszczenia uwag w dokumencie, może on być podstawą do wniesienia ewentualnych roszczeń do odpowiedniego sądu.

Co powinno znaleźć się w protokole zdawczo odbiorczym?

Protokół zdawczo-odbiorczy to ważny dokument, dotyczący aktualnego stanu technicznego nabywanego mieszkania. Warto zadbać, aby zawierał on elementy, takie jak: 

  • dane stron – kupującego i sprzedającego
  • datę i miejscowość sporządzenia dokumentu,
  • opis uwag, zgłoszenie usterek,
  • aktualne stany liczników,

Odbiór gotowego mieszkania to jeden z ostatnich, ale również ważny etap w procesie zakupu mieszkania. Chwila przekazania kluczy do wymarzonego M wiąże się zazwyczaj z pozytywnymi emocjami. Warto jednak odpowiednio się do tego spotkania przygotować, aby wszystko poszło zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Contact us

close

Бланк з контактами

close