Murapol Poradniki Taksa notarialna – jak bardzo wrosła w 2022 roku?
PORADNIK

Taksa notarialna – jak bardzo wrosła w 2022 roku?

Prawo taksa-notarialna-w-2022-ile-wzrosla

Kupno nowego mieszkania wiąże się z wieloma formalnościami oraz dodatkowymi kosztami. Do nabycia prawa własności lokalu niezbędna jest wizyta u notariusza. Dotyczy to przede wszystkim podpisania umowy deweloperskiej, która regulowana jest przepisami tzw. ustawy deweloperskiej*. Dla ważności takiego dokumentu konieczny jest akt notarialny. Ile zatem wynosi taksa notarialna i co to właściwie jest i z czym to się wiąże? Wyjaśniamy krok po kroku.

Co to jest taksa notarialna?

Jest to ustawowa opłata, jaką notariusz pobiera za podpisanie dokumentu lub umowy w jego obecności, czyli inaczej mówiąc za dokonanie czynności prawnej przy udziale notariusza. Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu podał maksymalne stawki, jakie kancelaria może pobrać od klienta.

Ile wynosi taksa notarialna?

Wszystko zależy od ogólnej wartości przedmiotu czynności notarialnej – w przypadku umów dotyczących nabycia prawa własności nieruchomości – miernikiem tej wartości będzie cena odpowiadająca wartości nabywanej nieruchomości, którą klient chce zakupić. Sprawdźmy, jak kształtować się będzie cena taksy notarialnej w 2022:

  • Do 3000 zł – 100 zł,
  • Od 3000 zł do 10 000 zł taksa wyniesie 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • Od 10 000-30 000 zł – taksa w wysokości 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • Od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • Od 60 000-1 000 000 zł – taksa w wysokości 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • Od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • Powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 200 000 zł (nie większej niż 10 000 zł)**.

Przykład: nabywca chce zakupić mieszkanie z rynku pierwotnego o wartości 500 000 zł. Zatem maksymalna taksa notarialna w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej wyniesie 1385 zł (połowa pełnej taksy maksymalnej).

Klient poniesie także dodatkowe koszty, jeśli będzie chciał np. wypis aktu notarialnego, który wynosi maksymalnie 6 zł bez podatku VAT, za każdą rozpoczętą stronę. Oprócz kosztów wynikających z taksy notarialnej należy pamiętać o opłatach sądowych. Wiążą się one ze stworzeniem wpisu w księdze wieczystej, która jest obowiązkowym elementem każdej nieruchomości. Kwota w tym przypadku jest stała i wynosi 150 zł.

Taksa notarialna przy zakupie mieszkania oraz koszty sądowe przy zawieraniu umów deweloperskich (innych umów zobowiązujących do nabycia lokalu mieszkalnego w oparciu o ustawę deweloperską) obciążają po połowie nabywcę i dewelopera. Oznacza to, że koszty związane z umową pokrywają w równych częściach obie strony transakcji.

Taksa notarialna w 2022 – ile wzrosła?

Inflacja spowodowała wzrost cen wielu usług oraz produktów. Opłata taksy notarialnej przy zakupie mieszkania na szczęście nie wzrosła od ubiegłego roku. Maksymalne stawki, które notariusz może pobierać za podpisanie aktu określone są w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2004 roku. Nie ma również znaczenia czy klient kupuje mieszkanie za gotówkę lub na podstawie kredytu hipotecznego – taksa notarialna związana jest z wartością sprzedaży danej nieruchomości.


 

*Na gruncie obowiązującej ustawy deweloperskiej – tj. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177) do czasu zakończenia realizacji inwestycji istnieje obowiązek zawierania umów deweloperskich, natomiast po formalnym zakończeniu prac budowlanych i oddaniu inwestycji do użytkowania (budynków realizowanych w jej ramach) właściwą umową, która poprzedza nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego jest umowa przedwstępna. Do inwestycji, których start sprzedaży nastąpił do 30 czerwca 2022 r. zastosowanie znajdują przepisy poprzednio obowiązującej ustawy tj. ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1445), co skutkuje brakiem obowiązku zachowania formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej.

**Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473).

Contact us

close

Бланк з контактами

close