Murapol Poradniki Wskaźnik LtV – czym jest i czy jest istotny?
PORADNIK

Wskaźnik LtV – czym jest i czy jest istotny?

Finanse Wskaznik-LtV-czym-jest-i-czy-jest-istotny

Wskaźnik LtV to jedna z kluczowych miar używanych w sektorze finansowym, szczególnie w kontekście kredytów hipotecznych. Określa on stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, którym najczęściej jest nieruchomość. Dla kredytobiorców i banków wskaźnik LtV jest niezwykle istotny, ponieważ może od niego zależeć wysokość przyznawanego kredytu. W artykule przybliżymy, czym dokładnie jest wskaźnik LtV, jak go liczyć i jakie ma znaczenie.

Wskaźnik LtV – co to jest?

Wskaźnik LtV (ang. Loan to Value) to miara wyrażana w procentach, która wyraża stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Mówiąc wprost, wskaźnik LtV pokazuje, jaką część wartości nieruchomości pokrywa kredyt.

Wskaźnik LtV – jak liczyć?

Obliczanie wskaźnika LtV jest stosunkowo łatwe i opiera się na dwóch liczbach: wysokości udzielanego kredytu oraz koszcie nieruchomości. Ważne jest, aby obie te wartości były precyzyjnie określone. Wartość nieruchomości zwykle ustalana jest na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W niektórych przypadkach banki mogą stosować dodatkowe kryteria, które wpływają na ostateczną wartość LtV. Na przykład mogą uwzględniać ryzyko związane z lokalizacją nieruchomości, stanem technicznym budynku czy sytuacją na rynku nieruchomości.

Wskaźnik LtV – wzór

Aby obliczyć wskaźnik LtV, można posłużyć się prostym wzorem:

  • kwotę udzielanego kredytu należy podzielić przez wartość mieszkania lub domu, a następnie pomnożyć przez 100%, tj. (kwota kredytu/wartość nieruchomości) * 100.

Na przykład, jeśli ktoś bierze kredyt hipoteczny w wysokości 300 000 zł, a wartość nieruchomości wynosi 400 000 zł, wskaźnik LtV będzie wynosił 75%.

Wskaźnik LtV kredytu – dlaczego jest istotny?

Dla banków wskaźnik LtV jest jednym ze wskaźników oceny ryzyka kredytowego. Im wyższy LtV, tym wyższe ryzyko dla banku, że w przypadku problemów z płatnościami, wartość nieruchomości nie pokryje całkowitej kwoty zadłużenia.

Wysoki wskaźnik LtV (powyżej 80%) może prowadzić do:

  • wyższych kosztów kredytowych – kredyty o wysokim wskaźniku LtV mogą mieć wyższe oprocentowanie, co rekompensuje bankowi wyższe ryzyko;
  • dodatkowych zabezpieczeń – banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń lub też zaproponują Ci wybranie odpowiedniego ubezpieczenia;
  • niższej dostępności kredytu – wysoki wskaźnik LtV może ograniczyć możliwości kredytowe, szczególnie w przypadku mniej atrakcyjnych nieruchomości.

Kredytobiorca z niskim wskaźnikiem LtV (np. 40%) może liczyć na lepsze warunki kredytowe, niższe oprocentowanie oraz większą elastyczność w spłacie.

Praktyczne aspekty wskaźnika LtV

Co zrobić, by zmniejszyć wskaźnik LtV i móc liczyć na atrakcyjny kredyt?

  • Jednym z najlepszych sposobów jest jednak wkład własny. Im wyższy wkład własny, tym mniejszy wskaźnik LtV, a zatem nasze możliwości kredytowe są większe.
  • Inną opcją jest zaproponowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci np. blokady środków na rachunku czy zastawu obligacji.

Banki mają ustalony maksymalny dopuszczalny wskaźnik LtV, który mogą zaakceptować. W Polsce wskaźnik LtV dla kredytów hipotecznych wynosi zazwyczaj około 80-90%, co oznacza, że kredytobiorca często musi posiadać wkład własny na poziomie 20% wartości nieruchomości.

Wskaźnik LtV to istotny parametr w procesie udzielania kredytów hipotecznych: ocenie ryzyka kredytowego, warunków kredytowych i dostępności kredytu dla klientów. Dlatego tak ważne jest poznać wskaźnik LtV jako część mechanizmu udzielania kredytów.

Contact us

close

Бланк з контактами

close